Přihlášení

ročník 2020

Účast NoclehPokud se na akci chystá skupina více lidí, je nutné to předem nahlásit 723 881 081Osobní údaje, které jste společnosti Posázaví o.p.s. poskytli, budou shromážděny, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Souhlasím, že:
 1. hlavní (a poslední) slovo má vždy organizátor akce:
  1. určí vedoucího každého úseku, který bude koordinovat úklid na vodě i souši
  2. bez jeho vědomí se nikdo v nasmlouvaném zařízení neubytuje
  3. může pro porušení pravidel (nekázeň, alkohol) účastníka z akce vyloučit
 2. počet dobrovolníků na každém úseku může být omezen na 50 lidí a 15 lodí, přednost mají místní, o odmítnutí budou zájemci informováni
 3. v každé lodi pojedou vždy dva dobrovolníci (výjimku mají pouze instruktoři nebo speciálně určené „nákladní“ lodě)
 4. účast na akci je čistě dobrovolnická, bez nároku na odměnu (kromě trička a dobrého pocitu)
 5. sesbíraný odpad budeme třídit
 6. budeme minimalizovat i množství plastového odpadu, který sami vyprodukujeme
 7. ubytování zajistíme pouze ve dnech konání akce (nikoli předem a po jejím skončení)
 8. budeme dbát na dodržování časového harmonogramu
 9. během úklidu je zapovězena konzumace alkoholu

Přihlásit

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe