Přihlášení

ročník 2022
Registrace v tomto ročníku byla ukončena

Účast NoclehPokud se na akci chystá skupina více lidí, je nutné to předem nahlásit 723 881 081Osobní údaje, které jste společnosti Posázaví o.p.s. poskytli, budou shromážděny, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Souhlasím, že:
 1. hlavní (a poslední) slovo má vždy organizátor akce:
  1. určí vedoucího každého úseku, který bude koordinovat úklid na vodě i souši
  2. bez jeho vědomí se nikdo v nasmlouvaném zařízení neubytuje
  3. může pro porušení pravidel (nekázeň, alkohol) účastníka z akce vyloučit
 2. počet dobrovolníků na každém úseku může být omezen na 50 lidí a 15 lodí, přednost mají místní, o odmítnutí budou zájemci informováni
 3. v každé lodi pojedou vždy dva dobrovolníci (výjimku mají pouze instruktoři nebo speciálně určené „nákladní“ lodě)
 4. účast na akci je čistě dobrovolnická, bez nároku na odměnu (kromě trička a dobrého pocitu)
 5. sesbíraný odpad budeme třídit
 6. budeme minimalizovat i množství plastového odpadu, který sami vyprodukujeme
 7. ubytování zajistíme pouze ve dnech konání akce (nikoli předem a po jejím skončení)
 8. budeme dbát na dodržování časového harmonogramu
 9. během úklidu je zapovězena konzumace alkoholu
 10. podoba akce bude záviset na aktuální hygienické situaci

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe