Čistá řeka Sázava 2019: Tři dny v roce nestačí!

29.11.2018

Uskuteční se od 12. do 14. 4. 2019

Čtrnáctý ročník tradičního jarního úklidu řeky Sázavy a jejího okolí se uskuteční od 12. do 14. dubna 2019. Motto akce v roce 2019 „Tři dny v roce nestačí“ napovídá, že si nejen řeka, ale obecně místa, kde žijeme, zaslouží mnohem více naší pozornosti. Pomozte nám to změnit. Stačí chodit „s otevřenýma očima“ a pokud je třeba, přiložit ruku k dílu, upozornit, napomenout… prostě projevit zájem. Třeba tak, že zvednete ze země odhozenou plastovou lahev, přidáte se k partě nadšenců, která čistí silniční škarpy, začnete třídit odpad, upozorníte radnici na černou skládku, pomůžete zorganizovat úklid ulice/obce/parku/lesa… Jen tak, sami od sebe. Protože právě na dobrovolnosti záleží. Neptejte se proto „co za to“, ale položte si otázku „co mi to přinese“. A tím nemyslíme finanční odměnu, svačinu, oběd, výlet lodí po Sázavě…, ale dobrý pocit, že můžu něco udělat pro sebe i pro druhé.

 

Příkladem dobré praxe je už 14 let projekt Čistá řeka Sázava. Jako jeden z prvních v republice upozornil na nepořádek kolem známého vodního toku, který tehdy přinesla velká voda. Od té doby se řeka Sázava a její okolí uklízí každoročně. Odpadků pomalu ubývá a lidí ochotných přírodě pomoci naopak každoročně přibývá, a to hlavně z řad dětí. Na druhou stranu se ale objevují záblesky beznaděje – to když na březích, které dobrovolníci před rokem uklidili, se znovu objeví hromady roští a zetlelé trávy ze zahrad u nedalekých chat, vyřazené elektrospotřebiče, polámaný nábytek, staré pneumatiky… Úklid přírody už totiž dávno není o sběru odhozených plastových lahví, obalů od oplatků, papírových kapesníčků nebo skleněných střepů. Je spíš o likvidaci černých skládek. Jak ale přesvědčit lidi, kteří nevidí dál než k hranicím svých pozemků, aby se začali chovat jinak?  

 

Jarní úklid řeky Sázavy se stal „věcí veřejnou“. Zapojují se do něj jednotlivci, školky a školy, spolky, obce i města. Někdo přiloží ruku k dílu, jiný poskytne materiální nebo finanční příspěvek, někdo připraví občerstvení, další nabídne zázemí pro dobrovolníky, další propůjčí auta na svoz odpadků. A to všechno DOBROVOLNĚ. Věřte, že si toho velice vážíme a doufáme, že nám i nadále zachováte přízeň.

 

Číslo sbírkového účtu: 1249-326666339/0800. 

 

Čistá řeka Sázava byla jedním z prvních projektů svého druhu v České republice. A potěšitelné je, že inspiroval další podobné aktivity. Uklízí se například Berounka, Jizera, Morava, Svratka, Ohře, Vltava, Bečva, Úpa, Kamenice, Labe, Ploučnice, Svitava, Dyje… Uklízejí se už ale také lesy, okolí silnic, veřejná prostranství v obcích a městech. A je jedno, pod hlavičkou jaké kampaně se tak děje. Důležité je, že se do nich zapojuje čím dál víc dobrovolníků. Teď už jen stačí je přesvědčit, že životní prostředí potřebuje naši pomoc po celý rok. Nezapomínejme na to!

 

jt

 

Související obrázky
Soubory ke stažení

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe