Čistá řeka Sázava - inspiruje a mění myšlení lidí!

02.03.2017

Připojit se může každý, a to nejen u řeky!

Projekt Čistá řeka Sázava, při němž dobrovolníci každoročně na jaře uklízejí břehy známého toku, už dávno není jen honbou za tunami odpadků. Snaží se především inspirovat a měnit myšlení lidí, podněcuje v nich zájem o místa, kde žijí, motivuje je k ohleduplnému chování k přírodě a vychovává tak další generace! Již podvanácté v dubnu bude možné potkat dobrovolníky i ve městech a obcích, které neleží jen na dohled od řeky Sázavy. Společně budou sbírat vše, co do přírody nepatří a půjdou tak příkladem ostatním.

 

Letošní Čistá řeka Sázava vyvrcholí velkou úklidovou akcí od 7. do 9. dubna. Dobrovolníci při ní vyčistí břehy prakticky od pramene po soutok s Vltavou. Organizace nejdelšího, zhruba 90kilometrového úseku z Kácova do Pikovic, bude opět v režii společnosti Posázaví o.p.s. „Dobrovolníci se mohou hlásit už teď prostřednictvím on-line formuláře na stránkách www.cistarekasazava.cz. Vyzýváme zejména naše skalní příznivce, aby nám přišli pomoct, protože u řeky je potřeba zlikvidovat ještě několik černých skládek,“ řekla manažerka projektu Čistá řeka Sázava Denisa Cibulková. Každému, kdo o to bude stát, je zároveň připravena poradit, jak podobnou akci zorganizovat. Jednou z možností je například zařadit úklid do kampaně Zdravá města, jak to letos udělal Týnec nad Sázavou, Benešov nebo město Sázava.

 

Podeváté se k projektu Čistá řeka Sázava připojí také MAS Lípa pro venkov z.s., pod jejímž vedením budou dobrovolníci od 7. do 9. dubna uklízet okolí řeky v úseku z Chřenovic do Kácova. Do úklidu by se tu měly zapojit ZŠ Potěhy, ZŠ Zruč nad Sázavou, Zvláštní škola ve Zruči nad Sázavou a Dětský domov ve Zruči nad Sázavou. Už tradičně se počítá s účastí členů spolku Kalňáci, kteří pomohou s úklidem dolního toku Želivky. Ruku k dílu slíbili přidat také spolky a jednotlivci z obcí Horka II, Chabeřice, Vlastějovice a ze Zruče nad Sázavou. Zmíněné obce a město i podnikatelské subjekty v regionu organizátoři požádali o poskytnutí finančních či materiálních příspěvků na úklid. „Letos bychom chtěli akci posunout dál, proto jsme připravili projekt ‚Ukliďme Kutnohorsko 2017‘ a vyzvali obce a školy, aby se zapojily do úklidu na svém území,“ uvedl manažer MAS Lípa pro venkov z.s. Radek Tvrdík. Podrobnosti jsou na www.lipaprovenkov.cz.

 

Mezi Chřenovicemi a Havlíčkovým Brodem organizuje úklid pod názvem Čistá řeka Sázava na Vysočině společnost Královská stezka o.p.s. Uklízet se tu bude od 3. do 8. dubna. V pracovních dnech se úklidu ujmou školy z Havlíčkova Brodu, Světlé nad Sázavou, Ledče nad Sázavou a obce Okrouhlice, běžně to bývá kolem 450 žáků. V sobotu tu chodí čistit dobrovolníci z řad veřejnosti. „Jsou vítány všechny ruce pro sběr odpadků a každá nadšená duše pro dobrou věc! Všichni dobrovolníci dostanou drobné občerstvení, pracovní rukavice, pytle na sběr odpadu a drobnost jako vzpomínku na akci. Ti odvážnější, kteří se nebojí studené vody, a ta je v dubnu opravdu svěží, si mohou dopředu s námi domluvit, že budou z koryta řeky sbírat a svážet odpad lodí,“ uvedla Karolína Ortová z pořádající místní akční skupiny Královská stezka o.p.s. Jako poděkování dobrovolníkům plánují na 8. dubna do sokolovny v obci Okrouhlice velký vodácký bál s kapelou WorWaní. Zájemci o úklid se mohou hlásit na e-mail: ortovka777@seznam.cz nebo tel.: 774 709 322. Další informace jsou na www.kralovska-stezka.cz.

 

Počtvrté v historii projektu se bude uklízet okolí řeky Sázavy už od pramene, tedy od velkého Dářka po Havlíčkův Brod, respektive mezi obcemi Polnička a Pohled, a to od 6. do 9. dubna. Akci organizuje společnost Havlíčkův kraj o.p.s. Informace podá Jaroslava Hájková, e-mail: hajkova@havlickuvkraj.cz, tel.: 774 420 913.

 

Projekt Čistá řeka Sázava je nekomerční aktivitou financovanou z dotací od obcí, z příspěvku sponzorů a dalších dárců. V prvních ročních se řeka Sázava uklízela mezi městem Sázava a obcí Pikovice, v současnosti se už čistí napříč dvěma kraji, Středočeským a Vysočinou. S úklidem více než 200 kilometrů řeky Sázavy a jejích přítoků loni pomáhaly bezmála 3 000 dobrovolníků, kteří sesbírali přes 30 tun odpadků.

 

Patronkou projektu, který se od loňského roku koná pod heslem „Drž rytmus s Čistou řekou Sázavou“, je zpěvačka Aneta Langerová. Partnery projektu jsou Povodí Vltavy, státní podnik, společnosti Bisport s.r.o., ČEPS, a.s. a Lesy ČR, s.p., mediálním partnerem Rádio BLANÍK.

 

Související obrázky

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe