Soutěž Čistá řeka Sázava chce vzbudit zájem o přírodu

01.09.2015

Zájemci se mohou hlásit do 31. prosince 2015

Probudit v dětech zájem o přírodu a její ochranu je cílem soutěže Čistá řeka Sázava, kterou dnes vyhlásila společnost Posázaví o.p.s. Zúčastnit se jí mohou týmy dětí a žáků do 18 let, jejichž úkolem je vytvořit praktický vzdělávací materiál, který by zábavnou, ale přitom účinnou formou přiblížil každému, kdo o to stojí, řeku Sázavu se všemi jejími krásami, přírodními zákonitostmi i problémy. Soutěžní týmy se musí zaregistrovat do 31. 12. 2015, termín odevzdání prací je do 29. 2. 2016. Soutěž navazuje na úspěšný projekt Čistá řeka Sázava, kdy dobrovolníci každoročně na jaře uklízejí břehy jedné z nejromantičtějších českých řek.

 

„Vyhlášením soutěže chceme ještě více vtáhnout děti a mládež do projektu Čistá řeka Sázava a vzbudit v nich zájem o prostředí, ve kterém žijí. Protože akce Čistá řeka Sázava je hlavně o výchově.  Chceme v dětem probudit kreativitu – pokud se jim podaří vytvořit zajímavý materiál, mohl by se použít při výuce a osvětě ve školách, školkách, mateřských centrech, domech dětí, přírodovědných kroužcích, úřadech, ale i v rodinách,“ řekla zástupkyně ředitele společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.

 

Soutěže se mohou zúčastnit mateřské a základní školy, mateřská centra, domy dětí a mládeže a další skupiny dětí ve věku do 18 let. Soutěžní tým by měl mít do 25 členů (nebo maximálně 1 třída) a musí mít alespoň 1 plnoletého garanta (vyučujícího, rodiče…). Jejich úkolem bude vytvořit text, obraz, zvukový nebo filmový záznam na téma řeka Sázava. Může se jednat o vzdělávací hru či knížku pro nejmenší, studijní pomůcku pro pedagogy, návod na využití vodních zdrojů nebo třídění odpadů…

 

A co za to? Odměna dle vlastního výběru (workshop, výlet či jiný zážitek) v hodnotě 6 000 korun, které do soutěže věnoval majitel firmy Bisport s.r.o Jaromír Biolek. Tato částka byla vybrána za půjčení lodí při letošním jarním otevírání řeky Sázavy v Týnci nad Sázavou. „Řekli jsme si, že vybrané peníze nerozpustíme v rozpočtu úklidové akce, ale využijeme je smysluplněji,“ dodala Bohunka Zemanová.

Drobnými cenami budou odměněny všechny soutěžní týmy.

 

Porota bude složena ze zástupců společnosti Posázaví o.p.s., Bisport s.r.o.., pedagogů a studentů. Podrobnosti o soutěži podá manažerka projektu Čistá řeka Sázava Denisa Cibulková, tel.: 608 702 061, e-mail: cibulkova@posazavi.com.

 

Projekt Čistá řeka Sázava je nekomerční aktivitou financovanou z dotací od obcí, z příspěvku sponzorů a dalších dárců. Letos se uskutečnil už desátý ročník. V prvních ročních se řeka Sázava uklízela mezi městem Sázava a obcí Pikovice, v současnosti se už čistí napříč dvěma kraji, Středočeským a Vysočinou. Akci organizují společnosti Posázaví o.p.s., Lípa pro venkov z.s., Královská stezka o.p.s. a MAS Havlíčkův kraj o.p.s. S úklidem více než 200 kilometrů řeky Sázavy a jejích přítoků letos pomáhalo 3 076 dobrovolníků, kteří sesbírali téměř 37 tun odpadků.

 

Patronkou projektu Čistá řeka Sázava je zpěvačka Aneta Langerová. Partnery projektu jsou Povodí Vltavy, státní podnik, Lesy ČR státní podnik a společnost Bisport s.r.o., mediálním partnerem Rádio Blaník. 

jt

 

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe