Úklid řeky Sázavy na Vysočině

20.03.2013

V místech, kde byl odstraněn hrubý odpad starý desítky let, totiž přibývají každým rokem nové nečistoty. Drobný i větší odpad (pneumatiky, lednice, nábytek) vyhazují do přírody lidé. Jiní lidé je musí vlastními silami zase odstranit. Nezisková dobrovolnická akce Čistá řeka Sázava na Vysočině se uskuteční v termínu od 10. do 13. dubna 2013.Rozmanitá skupina dobrovolníků se již čtvrtým rokem sejde u Sázavy a v 60km úseku bude zbavovat její koryto a břehy odpadu.

Vloni přiložilo ruku k dílu mezi Havlíčkovým Brodem a Chřenovicemi na 550 dobrovolníků.Každým rokem se množství nalezeného odpadu snižuje. První dva ročníky dobrovolníci odstraňovali velké množství odpadu starého i desítky let. Nyní likvidují pouze to, co za uplynulý rok přibylo.  Nejčastěji se jedná o drobný odpad, jako potravinové obaly, PET lahve, papíry, konzervy, sklo. Tradičně se u řeky objevují pneumatiky (i od traktoru), nábytek, domácí spotřebiče a sportovní potřeby. Z hitparády domácích spotřebičů končí u řeky nejčastěji lednice. Dobrovolníky vloni rozesmál nález peněz, plynové masky, gumové kachničky do vany a sterilizovaných okurek. "Každý rok se nestačíme divit, jaké poklady u řeky objevíme," uzavírá Gustav Charouzek, spoluorganizátor z MAS Královská stezka o.p.s..

Fenomén dobrovolnictví spojuje lidi, kteří se nezištně rozhodnou učinit smysluplnou a společensky prospěšnou věc. "Množství lidí, které ve svém volném čase přijde k řece vlastníma rukama pomoci nebo jinak podporuje naši akci, je obdivuhodné," říká manažerka akce Martina Hupková. Při čištění Sázavy se schází školy, skupiny, rodiny i jednotlivci se zájmem nejen o vodu (vodáci), ale celkově o přírodu a své okolí. Dobrovolníci při nacházení odpadu neskloňují slovo "ekologie a zdravé životní prostředí", ale spíše "zdravý rozum a slušné vychování". Pravidelně se účastní akce, protože je těší dobrý pocit z pomoci a zároveň prožijí dobrodružný den v přírodě, mimo vyšlapané cesty. Není důležitý jen praktický dopad akce (odstranění odpadu), ale vlastní zkušenosti a zejména jejich výměna.

Kvalita vody, která je základem života, jak připomněl světový den vody 22. března 2013, by měla být bodem zájmu široké veřejnosti. Hlavním partnerem akce je správce toku státní podnik Povodí Vltavy. Úklid řeky Sázavy v uvedeném termínu bude probíhat také na dolním toku řeky Sázavy, v kraji Středočeském. Pod taktovkou několika organizátorů (společnosti Posázaví o.p.s., Martiny Hupkové & společnosti MAS Královská stezka o.p.s, společnosti Lípa pro venkov o.s. a řady dalších) bude napříč dvěma kraji vyčištěno přes 190 km řeky. Rozsah akce poukazuje na nutnost koordinované péče o vodu a krajinu bez ohledu na administrativní hranice a různé zájmy.

Čistá řeka Sázava na Vysočině se koná pod záštitou projektu Čistá Vysočina - dobrovolnického čištění komunikací a veřejných prostorů, které organizuje Kraj Vysočina. "Společným úsilím chceme dát najevo, že problematiku přírody a krajiny je potřeba řešit koordinovaně ve větším území, nikoliv jen jednotlivými oddělenými zásahy," dodává Hupková.

Informace na www.kralovska-stezka.cz/cs/cista-reka-sazava

Martina Hupková

Související obrázky

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe