Příchod jara proběhl na Vysočině ve znamení úklidu

14.04.2013

V sobotu 13. dubna vyvrcholilo čištění Sázavy, když se na šesti stanovištích na 60 kilometrovém úseku Sázavy sešli dobrovolníci (skupiny, jednotlivci i rodiny s dětmi), aby pomohli zbavit řeku odpadu. Za slunečného počasí bylo možné spatřit v přírodě pracanty se žlutými tričky s logem akce Čistá řeka Sázava na Vysočině i úklidové „čety“, které se postaraly o okolí silnic v rámci akce Čistá Vysočina. Celkem při jarním úklidu Vysočiny přiložilo ruku k dílu přes 18 tisíc osob, k čištění řeky Sázavy se připojilo 500 z nich.

„O víkendu nám zvedlo náladu nejen konečně dorazivší jaro, ale i obdivuhodný počet lidí, jenž se pohyboval v krajině a ve volném čase přišel zbavit své okolí odpadu, který byl ještě nedávno ukrytý pod sněhem,“ těšila se z průběhu akce její manažerka Martina Hupková. Dobrovolníci obdrželi od organizátorů pracovní rukavice, pytle na odpad, svačinu a na památku tričko nebo šátek s logem akce.
 
V letošním čtvrtém ročníku konečně ubylo množství odpadu kolem řeky, i když stále je co uklízet. Příjemně překvapil stav přírodní rezervace Stvořidla, který byl ještě loni zoufalý. Vedoucí úseků v hlášení o složení odpadu nejčastěji uváděli PET lahve, obaly, igelitové sáčky a tašky, sklo, hygienické potřeby, oblečení, stavební materiál (polystyren, kabely, pěny), hračky a nářadí pro práci v zahradě. „Každým rokem čekáme, kdy přestaneme nacházet pneumatiky. Letos jsme se toho ještě nedočkali, našli jsme jich mnoho, včetně jedné pneumatiky od traktoru. Letošní kuriozitou byla záchodová mísa,“ zhodnotila odpad Martina Hupková. Tradičně bylo nejvíce odpadu poblíž center měst a přístupových cest k řece. Částečně byly zlikvidovány i černé skládky.

Stvořidel, stejně jako dalších úseků, které leží mimo větší města na řece, se ujali vodáci z celého Česka. O okolí svých měst se postarali místní. „Fotbalisté a ragbisté z Havlíčkova Brodu svou účastí ukázali, že se jejich život netočí jen kolem sportu. Všichni zúčastnění odvedli skvělou práci“, pochválila dobrovolníky Karolína Ortová ze sdružení Královská stezka.
 
Ve všední dny od 9. dubna již tradičně čistili okolí řeky Sázavy žáci škol s pomocníky. Úsek Světlá nad Sázavou – Smrčná si vzaly na starost světelské školy ZŠ Lánecká a ZŠ Komenského za podpory místních rybářů a členů Klubu českých turistů. Řeku Sázavu a její přítoky v centru Havlíčkova Brodu zbavovaly odpadu havlíčkobrodské školy SPŠ stavební akademie St. Bechyně, ZŠ a MŠ Wolkerova, ZŠ Konečná. Základní škola Štáflova přesunula svou účast kvůli počasí na pátek 19. dubna. Ročník 2013 přinesl rozšíření čištěného úseku Sázavy na Vysočině o část Borovského potoka, pravostranného přítoku Sázavy, kde akci zorganizovalo občanské sdružení TrojHáček.

Akce Čistá řeka Sázava na Vysočině nebyla o pouhém sběru odpadu, ale zejména o aktivních lidech, kterým není stav krajiny kolem řeky Sázavy lhostejný. Dobrovolníci se v sobotu večer setkali na základně akce, v rekreačním středisku Sluneční zátoka v Ledči nad Sázavou, kde si u ohně, za doprovodu kytary, vyměnili zkušenosti nejen ze společného úsilí na řece.

Čistá řeka Sázava na Vysočině je dobrovolnická a nezisková akce, kterou je možné uskutečnit pouze díky přispění partnerů, sponzorů a organizátorů akce. Poděkování patří partnerům: státnímu podniku Povodí Vltavy za odvoz odpadu, rekreačnímu středisku Sluneční zátoka za poskytnutí azylu, půjčovně lodí Samba za zapůjčení lodí a občanskému sdružení Sázava 21 za materiální podporu. Velké poděkování patří také všem sponzorům.

O víkendu proběhlo čištění Sázavy také na dolním toku pod organizačním zajištěním obecně prospěšné společnosti Posázaví a sdružení Lípa pro venkov. Přesah akce do Středočeského kraje ukazuje, jak řeka Sázava, tepna krajiny, spojuje území a obce ležící podél řeky. Dohromady se čistí 190 km délky vodního toku, tedy 380 km břehů!

Martina Hupková

Související obrázky

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe