Dobrovolníci projektu Čistá řeka Sázava stráví na řece velikonoční svátky

12.03.2007

Organizátoři by přivítali, kdyby se k projektu připojilo více organizací i jednotlivců a to jakoukoli formou. Lze se přihlásit k pracím na řece, lze se zapojit k úklidu ze břehu, lze věnovat finanční částku i materiální pomoc.

Posázaví o.p.s. již zajišťuje lodě a další výbavu dobrovolníků pro práce na jarním úklidu břehů řeky Sázavy.

Projekt, během kterého dobrovolníci vyčistí padesátikilometrový úsek od města Sázavy po Pikovice od odpadků, se uskuteční i v roce 2007. Projekt Čistá řeka Sázava se bude konat pod záštitou hejtmana Středočeského kraje.

Termín je již také znám. Někteří z obětavých účastníků na řece stráví velikonoční svátky. Od soboty 7. dubna do neděle 15. dubna 2007 se bude na řece v úseku mezi Sázavou a Pikovicemi pohybovat zvláštní flotila lodí, jejichž posádky budou vyzbrojeny ochrannými rukavicemi, hráběmi na stahování odpadků a pytli na jejich uložení. Doprovázet by je měl po břehu nákladní automobil, který bude odpad od dobrovolníků odebírat a vozit k umístění na skládku a doprovodný automobil se suchým čistým oblečením a dalšími osobními potřebami těch, co na řece pracují.

K projektu se vyjádřila jeho manažerka Barbora Čmelíková: „I přes to, že jsme řece při prvním ročníku odlehčili o více jak 12 tun odpadků, leží na březích stále obrovské množství PET lahví, igelitů, pneumatik, potopených lodí apod. Částečně jsme je nestačili posbírat, protože ležely dále od břehu a nebo nám již nezbývaly síly a částečně je sem dopravili turisté v letní sezóně 2006. Doufám, že brzký termín, ve kterém se letos uklízí, nám umožní díky nízké vegetaci najít všechno, co na břeh nepatří. “

Organizátoři by přivítali, kdyby se k projektu připojilo více organizací i jednotlivců a to jakoukoli formou. Lze se přihlásit k pracím na řece, lze se zapojit k úklidu ze břehu, lze věnovat finanční částku i materiální pomoc.

Odborným garantem projektu bude Správa CHKO Blaník. Její zástupci budou informovat dobrovolníky o chráněných živočiších, kteří v řece žijí a proč je část toku Sázavy pod ochranou Natury 2000.

Organizaci na svá bedra oproti loňskému ročníku, kdy byl projekt společným dílem svazku obcí Malé Posázaví, přebere společnost Posázaví o.p.s. „Sám svazek obcí by v letošním roce neměl kde žádat o dotaci. Věřím, že obecně prospěšná společnost Posázaví je schopna, i když to nebude jednoduché, sehnat dostatek finančních prostředků na zajištění projektu a jeho dílčí části zajistit sponzorsky“ řekl ředitel společnosti Václav Pošmurný.

Související obrázky

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe