Další ročník čištění řeky Sázavy je za námi

19.05.2011

Počet dobrovolníků proti předchozím rokům opět stoupl

Šestý ročník je úspěšně za námi a stejně jako předešlé dva roky, tak i letošního čištění řeky Sázavy se ujala nejen obecně prospěšná společnost Posázaví o.p.s., ale opět i občanské sdružení Program Sázava 21 a Místní akční skupina Lípa pro venkov o.s.

Posázaví si i letos vzalo pod křídla bezmála stokilometrový úsek řeky z Kácova – zastávka Střechov až do Pikovic. Na horním toku, přibližně 50 km z Havlíčkova Brodu do Budčic, čistili dobrovolníci řeku pod dohledem sdružení Sázava 21. Čištění 20 km dlouhého úseku z Budčic do Kácova – zastávka Střechov a 7 km Štěpánovského potoka se ujala MAS Lípa pro venkov.

Počet dobrovolníků vzhledem k předešlým ročníkům opět vzrostl. Během celého týdne a hlavně během víkendu se na řece a kolem ní vystřídalo přes 1 500 dobrovolníků, což je opět více než v loňském roce, a sebralo se i více odpadu – celých 38,5 tuny.

Už minulý rok jsme rozpoutali diskusi o tom, zda stále více sesbíraného množství odpadu znamená, že čištění řeky a jejích břehů je jen marnou snahou hrstky nadšenců něco změnit, nebo více rukou více pobere? Většina se shodla na tom, že více lidí více pobere, ale hlavně – břehy v těsné blízkosti řeky jsou opravdu mnohem čistší a udržovanější, a tím pádem můžeme zajít dál od břehů. Za ty
roky je máme trochu zmapované a můžeme se soustředit i na místa, na která dřív nebyl čas nebo síly, jako například na několik jen částečně zlikvidovaných černých skládek. Pár nám jich letos podlehlo už docela! Hurá! To se týká zejména druhého úseku pod vedením Mirka Kratochvíla. Jeho tým jsme letos posílili o dobrovolníky, kteří ze břehu vzali spolu s ostatními skládky útokem. Dokonce se někde dozvěděli i jejich zajímavou a dnes již úsměvnou historii.

 Také se realizoval nápad Martina Moravce, vedoucího pátého úseku, vyslat 14 dní před samotným čištěním k řece jakýsi předvoj. Někde to byli instruktoři, jinde vedoucí úseků, ale i pár dobrovolníků, kteří vyrazili na kolech i pěšky podél řeky a snažili se propagovat projekt Čistá řeka Sázava, komunikovat s rybáři a hlavně s chataři a vyzvat je, aby nás podpořili nebo se přidali. Moc děkuji všem, kteří se toho ujali – určitě i to přineslo své ovoce.

Mě osobně hřeje u srdce nejvíce, že se k čištění řeky přidávají skupinky dobrovolníků,které se obejdou i bez stravovacího a ostatního „full servisu“. Právě oni jsou možná průkopníky nové podoby projektu, který by se v budoucnosti mohl stát mnohem levnější záležitostí, než je tomu doposud.

 Je fakt, že takové množství lidí nějakou organizaci opravdu potřebuje, a to hlavně z bezpečnostních důvodů. Ale jsou i náklady, bez kterých bychom mohli dosáhnout stejného výsledku. Pominu-li variantu, že se všichni budeme k přírodě chovat zodpovědně a nebudeme muset nic uklízet. Snad čím dál tím víc lidí si uvědomuje, že uklízíme opravdu po sobě a kvůli sobě! Například na třetím úseku pod vedením Báry Obstové a za velké pomoci zásobovacího týmu vyzkoušeli vyprodukovat co nejméně odpadu, obzvlášť toho plastového. To znamená, že nepoužívali jednorázové plastové nádobí, ale zásobovací tým po každém jídle nádobí umýval – moc všem tímto děkuji za tento zajímavý a určitě ne marný experiment.

Můj velký obdiv má také Soňa Křenová, která spolu s instruktory a zásobovacím týmem opět s přehledem ukočírovala jedinečnou partu vesměs dětí ze základních škol.

A tradičně o velení a i o nábor dobrovolníků na čtvrtém úseku se postaral Radim Hájek. I jemu moc díky, hlavně za zmapování a likvidaci několika problematických míst na jeho úseku.

I letos jsme hodně fotili a něco natočili. Kromě drobných zranění jsme to všichni ve zdraví přežili, nikdo snad smutkem ani hlady netrpěl, a počasí nám docela přálo, ne?

Děkuju moc všem dobrovolníkům, instruktorům, řidičům a celému týmu Posázaví za jejich práci a nasazení a všem sponzorům za příspěvky, ať finanční či materiální.
A nezapomeňte, že dobrovolně se může přidat úplně každý!!!

Tak zase za rok „Ahoj“!

Denisa Cibulková

Související obrázky

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe